racunovodsvo-dual

Računovodske in knjigovodske storitve zavzemajo primarno mesto v dejavnosti našega podjetja. Smo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na omenjenem področju, prav tako pa dajemo velik poudarek na nenehno strokovno izpopolnjevanje. Zagotavljamo vam, da se bomo vašim zahtevam in pričakovanjem popolnoma posvetili ter svoje delo opravili hitro in strokovno. V skladu z ekološko osveščenostjo in družbeno odgovornostjo našim strankam omogočamo tudi elektronsko poslovanje.

Računovodske in knjigovodske storitve med drugim vključujejo:
– izdelavo optimalnih davčnih bilanc,
– izdelavo poslovnih aktov,
– izdelavo predloga celostne rešitve računovodstva,
– izdelavo predloga racionalizacije postopkov v povezavi z računovodstvom,
– izdelavo predlogov za kompenzacije,
– izdelavo zaključnega računa,
– izkaz finančnih tokov,
– izvajanje plačilnega prometa,
– knjiženje izpiskov,
– opomine in izvršbe,
– poročanje na ZPIZ o delovni dobi,
– prijavo odprtih postavk v ajpes,
– pripravo in oddajo e-izvršb
– pripravo kompenzacij,
– verižne kompenzacije,
– pripravo pogodb,
– računovodsko svetovanje,
– pripravo mesečnih rezultatov poslovanja,
– vodenje vseh zakonsko predvidenih evidenc in izdelava poročil,
– zaposlovanje in kadrovsko evidentiranje,
– obračun avtorskega honorarja,
– izdelavo IOP obrazca,
– izdelava bilance stanja,
– knjiženje maloprodaje,
– obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike,
– …

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...